Gewone dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

© René Janssen

Verkozen als ‘Soort In De Kijker’ door Daan Dekeukeleire, bioloog, doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent (Terrestrial Ecology Unit) én actief in de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt.

Waarom wil je deze soort in de kijker zetten?

Vleermuizen hebben het hard te verduren en zeker nu, nu véél mensen bang zijn van deze dieren omwille van de coronacrisis. De Gewone dwergvleermuis is een soort die overal in Vlaanderen voorkomt. Ze verblijft in huizen en foerageert in tuinen in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Het is dus de vleermuis waarmee de meeste mensen in aanraking komen. Daardoor wordt de soort ook bedreigd door onterechte angst voor covid-19. We krijgen ongeruste vragen en berichten van kolonies die verjaagd worden, ook al is de dwergvleermuis, net als elke Europese vleermuis volstrekt ongevaarlijk. Meer nog, het is juist een vleermuissoort waarvan de ecosysteemdiensten enorm duidelijk zijn: elke dwergvleermuis eet meer dan 300 (!) muggen en andere insecten per nacht.

Waar houdt deze soort zich schuil?

Overal een beetje: ze hebben hun verblijfplaats in gebouwen (spouwmuren, onder dakpannen, achter luiken) en hun jachtgebied bevindt zich vaak in tuinen, maar ook bossen, langs bomenrijen en houtkanten.

Waaraan kan je de soort herkennen?

Aan zijn donkere snuit, bruine rug en buik, en zijn kleine oortjes. De soort maakt een typisch grillige vlucht met veel plotse bochten. Zijn geluid op een batdetector klinkt als natte druppels op een plaat.

COVID-19

Plantentuin Meise verzoekt alle deelnemers de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in acht te nemen. Voor meer informatie omtrent deze maatregelen, raadpleeg https://www.info-coronavirus.be/ (FOD Volksgezondheid).