LIFE DUNIAS Bioblitz

Exotische planten in het oudste en grootste natuurreservaat van onze kust

Op 21 mei zal in het Westhoekreservaat een bioblitz plaatsvinden met als doel om zoveel mogelijk exotische planten in beeld te brengen. Duinen met helmgras wisselen elkaar hier af met duingraslanden, vochtige duinpannes, duinstruwelen en duinbossen. Naast beschermde topnatuur, met soorten zoals de rugstreeppad en talrijke orchideeënsoorten komen hier heel wat exotische planten voor zoals mahonie, Amerikaanse vogelkers en rimpelroos. Het LIFE DUNIAS project zal deze planten verwijderen om de kenmerkende duinnatuur te herstellen. Aan de hand van een ‘challenge’ zullen deelnemers aangemoedigd worden om zoveel mogelijk exotische plantensoorten in te voeren via een smartphone app. Deze gegevens zullen vervolgens tijdens het DUNIAS project gebruikt worden. We doorkruisen in groep het gebied en gaan gezamenlijk op zoek naar invasieve planten (Let op: dit is geen gegidste wandeling, er wordt een actieve bijdrage van de bio-blitzers verwacht).

Waar: Westhoekreservaat De Panne
Wanneer: zaterdag 21 mei
Wat: Exotische planten in het oudste en grootste natuurreservaat van onze kust.
Organisatie: INBO, ANB, Life DUNIAS
Praktisch: Afspraak aan café Le Perroquet (Duinhoekstraat 174, De Panne). Tussen 9u en 10u krijg je koffie en uitleg over de activiteit. Om 10u gaat de bioblitz van start. Op het einde van de dag wordt een hapje en een drankje voorzien. Lunch is zelf mee te nemen. Deelname enkel mogelijk via inschrijving. Kinderen welkom onder begeleiding van de ouders.

COVID-19

Plantentuin Meise verzoekt alle deelnemers de geldende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in acht te nemen. Voor meer informatie omtrent deze maatregelen, raadpleeg https://www.info-coronavirus.be/ (FOD Volksgezondheid).